WELKOM OP MIJN BLOG

Deze blog heeft als doel houtsnijwerk en ornamentiek in de kijker te plaatsen. Een bezoek aan een museum of een kasteel zijn onderwerpen die aan bod komen. Maar deze blog laat jullie ook kennis maken met mijn eigen vakmanschap. Veel leesplezier.

zondag 29 juli 2012

HET COUVEN MUSEUM | Akense Rococo Stijlmeubelen | Gesculpteerde Meubelen


Ornamentist Patrick Damiaens
PatrickDamiaens
Houtornamentist
Bezoekt het
Couven museum 
in Aken


HET COUVEN MUSEUM


Gesneden bovenlicht

Haus Monheim ligt in het historische centrum in de nabijheid van de Dom, het stadhuis en het oude bad en kuurcentrum aan de Büchel. Na de stadsbrand
kocht de apotheker Adam Coebergh in 1662 het grondstuk aan en liet er een apotheek op bouwen. De ondersteuning van de stad, die voor de nieuwbouw
8.000 bakstenen beschikbaar stelde, reflecteert de betekenis die de apotheek voor het opbloeiende kuur- en badwezen had.


In 1786 stelde Andreas Monheim, die het huis in 1783 had aangekocht, de architect Jakob Couven aan om het huis te vernieuwen. Couven gaf het zijn hedendaagse, vertrouwde aanzicht.
Andreas Monheim liet Haus Monheim na aan zijn enige zoon Johan Peter Josef Monheim, die opklom tot een van de meest invloedrijke Akense persoonlijkheden van de 19e eeuw. Hij beïnvloedde de geschiedenis van zijn geboortestad afdoende en probeerde de opkomende sociale problemen, die door de industrialisering waren ontstaan, door het oprichten van ziekenhuizen en pleeghuizen te verzachten. Uit dank werd hij tot ereburger van de stad benoemd.

18de eeuws Interieur van het Couven Museum

In het jaar 1958 richtte de voormalig directeur van de stedelijke musea Felix Kuetgens het Couvenmuseum in. Een museum met een identieke naam gaf
het voordien al, namelijk in het “Haus Fey” op de Seilgraben, dat echter in 1943 tijdens een bombardement werd verwoest. In 1967 volgde een aanbouw
in opdracht van het echtpaar Peter en Irene Ludwig, meisjesnaam Monheim. Zij voorzagen het voormalige naburige huis “Zum Lindenbaum” met meer dan
6000 kostbare tegels en doneerden het in 1982 aan het museum.

Tegenwoordig getuigt Akens gezelligste woning van de wooncultuur uit de 18e en 19e eeuw. Wisseltentoonstellingen in het kader van kunst en cultuurgeschiedenis maken het plaatje compleet.

Prachtig snijwerk in eikenhout

 Dit zijn enkele beelden van het interieur, dit museum is zeker de moeite waard om te bezoeken , zeker als u van mooie Luikse en Akense meubelen en interieurs houd.

Luikse en Akense stijlmeubelen

Akense Rococo of Luiks Houtsnijwerk ?Een van de vele mooie stijlkamers -interieurs van het Couven Museum


Een Luikse kastHET COUVEN MUSEUM OP YOUTUBE :
zondag 22 juli 2012

HERALDISCH FAMILIEWAPEN in hout gesneden | Heraldisch Wapenschild in Hout | Familiewapenschild in hout | Maken van een familiewapen

Heraldisch Houtsnijder, Patrick Damiaens

Patrick Damiaens
Heraldische Familiewapens in hout

Het snijden van een heraldisch familiewapen in lindehout.
De verschillende stappen.

Eerst word er een tekening gemaakt van het heraldisch familiewapen. Het aangeleverde voorbeeld van de klant (dat kan een tekening, schilderij, zegelring… zijn.) zal dienen  om een werktekening te maken . Een tekening met de juiste contouren en nodige details. Het wapen dat we gaan uitvoeren werd goedgekeurd door het Heraldisch college van de VVF.

Heraldisch familiewapen in hout, tekening

De correcte tekening wordt op een calqueerpapier overgetekend en tegelijkertijd op het hout bevestigd d.m.v. duimspijkers. De tekening wordt d.m.v. doorslagpapier (carbonpapier) en een kraspen aangebracht op het hout. De contouren van het  wapen bevinden zich nu op het hout.

Heraldisch wapen, uitgezaagd


Met een lintzaag of decoupeerzaag worden de contouren van het wapen uitgezaagd.


De uitgezaagde delen worden op een plaat gelijmd. Deze methode van bevestigen zorgt ervoor dat het wapen stabiel op de werktafel komt te liggen. Het krantenpapier tussen plaat en hout zal later dienen voor een gemakkelijke scheiding.

Heraldisch familiewapen, aan het snijden


Het eigenlijke sculpteren kan beginnen. Deze fase heet modelleren. Jarenlange studies en voltijdse ervaring zijn van cruciaal belang.
Nu komt het belang van het correct uitzagen naar voor. Omwille van het modeleren verdwijnt de originele tekening. In deze fase wordt de tekening terug aangebracht op de ruwe vormen van het wapen d.m.v. een markeerstift of potlood.
Dit is de belangrijkste fase van het wapen. De ornamenten, heraldische details en snijwerk krijgt zijn juiste hoogte. Inzicht in de diepte en het reliëf van het ornament, alsook de maximale diepte van het ornament kunnen inschatten, zijn van groot belang, evenals routine en ervaring in de materie. Het gebruik van gipsmodellen en beeldmateriaal kan ook zeer nuttig zijn in dit stadium.Het stuk is af en word van de plaat afgehaald, de achterkant word nu gesneden. Dit proces dient telkens herhaald bij elk individueel deel van het familiewapen
Het eigenlijke wapen word gesneden en de lijfspreuk.


Heraldisch familiewapen in hout Het Familiewapen is af.

Heraldisch familiewapen in hout uitgevoerd

Familiewapen in hout

Kijk eens op YOUTUBE
 Voor meer informatie en vrijblijvend : 
 Patrick Damiaens

http://www.patrickdamiaens.be

zaterdag 21 juli 2012

HOUTSNIJDEN voor beginners | ORNAMENTSNIJDEN CURSUS | HOUTSNIJDEN CURSUS | Opleiding houtsnijden


Cursus houtsnijden
OPLEIDING - CURSUS  
ORNAMENTSNIJDEN

 
ORNAMENT
Een ornament (Latijn ornare en ornamentum, dat respectievelijk versieren en sieraad betekent) is een compositie of versieringselement dat tot doel heeft een voorwerp of gebouwen of delen daarvan te versieren of op te luisteren.
Reliëfsnijden, ornament- en lettersnijden, figuursnijden, ... het is maar een greep uit de vele mogelijkheden. In deze 2-jarige opleiding Hout-ornamentsnijder leer je de diverse technieken beheersen. Een stuk hout, een guts en een klopper, hiermee doe je de uitgetekende potloodlijnen op het hout verdwijnen en maak je je eigen kunstige houtsnijwerk.

In deze 2-jarige opleiding maak je kennis met de verschillende soorten grondstoffen, handgereedschappen en werktuigen. Je leert beroeps- en decoratief tekenen om op deze wijze te komen tot het leren snijden van diverse motieven.

Doelgroep

Iedereen die professioneel aan de slag wil als houtbeeldhouwer of allen die zich beroepshalve wensen te heroriënteren maar geen vooropleiding heeft genoten.
Gezien de praktische aard van de cursus kunnen slechts 12  kandidaten worden toegelaten, reserveer dus tijdig! De volgorde van betaling is meteen ook de volgorde van inschrijving.
Vanuit een plankje worden de technieken van houtsnijwerk stap voor stap aangeleerd. In deze opleiding maakt u kennis met de verschillende soorten grondstoffen en handgereedschappen. U leert beroeps- en decoratief tekenen om op deze wijze te komen tot het leren snijden van diverse motieven.

Opleiding Ornamentsnijder
Materialenkennis:
Gereedschappen, de verscheidenheid van de sculpteerbeitels; de benamingen van de beitels, voor welk soort werk ze specifiek dienen, hamers, schraapstaal, enz.
Slijpen van de beitels, de verschillende soorten slijp mallen te gebruiken.
Werken met een bovenfrees, de technieken die kunnen helpen bij het perfect uitfrezen van houtsnijwerk.

Houtsoorten:

- Hoe reageert het hout bij de verwerking
- Welke soorten hout zijn van toepassing.
- Hoe herken je met de draad of tegen de draad in, sculpteren.

Studie van de ornamenten:

- bloem en bladmotief
- bloem en bladcompositie
- het eikenblad
- het druivenblad
- fotokader (meerdere oefeningen)
- schelpen, vruchten, etc. ...

Praktijk:

- werken met de rechte steekbeitel (meerdere oefeningen)
- hoe maken we een 'cordonnet'
- gotisch motief (meerdere oefeningen)
- de strik (meerdere oefeningen)
- de palmtak
- ETC....

Hier is een impressie van ons houtsnijdersatelier  Cursusjaar 2011-2012

Opleiding Ornamentsnijden

Cursus Houtsnijden


cursist Houtsnijden


 OP YOUTUBE:

Voor meer informatie: Patrick Damiaens 

Patrick Damiaens is lid van Pearls of Craftsmanship 


vrijdag 20 juli 2012

Gesculpteerd HERALDISCH WAPEN in hout uitgevoerd | Wapenschild in hout gemaakt | GESNEDEN FAMILIEWAPEN

Patrick Damiaens, Heraldische familiewapens in hout
Patrick Damiaens
Familiewapens in hout

Ambachtelijk gesneden heraldisch wapen 
in hout .


Wat is een familiewapen?
De oorsprong van het voeren van het familiewapen ligt in de tweede helft van de 12 eeuw. Ridders op het slagveld gebruikten fel gekleurde wapenschilden om zichzelf aan de medestanders en tegenpartij herkenbaar te maken. Het voeren van de gekleurde schilderen om partij te laten zien, is nog steeds terug te zien in het gezegde 'kleur bekennen'. Later werden familiewapens vooral gebruikt om te imponeren op riddertoernooien. 
Hoe ziet een familiewapen eruit?

Een familiewapen bestaat in principe uit: een schild, helm met helmteken, dekkleden wrong en eventuele lijfspreek. Het familiewapen kan verder getooid zijn met schildhouders, voetstuk en een spreuk (op een lint). Hierbij is het schild het belangrijkste onderdeel van het familiewapen. Een familiewapen kan bijvoorbeeld slechts uit het schild alleen bestaan. 

Bron: Familiewapen.net 


 HERALDISCH COLLEGE VAN DE VVF

Ontstaan
Wie een oud wapen vindt of een nieuw wapen laat ontwerpen, wil dit ook graag geregistreerd zien. Adellijke wapens worden verplicht geregistreerd bij het verlenen van de adelbrief. 
De Belgische wetgeving houdt geen enkele restrictie in tot het voeren van een wapen. De enige eis die terecht gesteld wordt, is dat men geen wapen van een ander overneemt. Om toch van een zekere registratie te kunnen spreken van burgerlijke wapens werd in 1973  het Heraldisch College van de VVF in het leven geroepen.

 


Wapenschild in hout gemaakt

 
Een oud wapen
Wanneer een zoeker erin slaagt het wapen van een voorvader in rechte (mannelijke) lijn terug te vinden (in het oud regiem) en dit ook kan bewijzen, dan kan dit door het HC geregistreerd worden. Hiertoe dienen de nodige bewijsstukken bij de aanvraag gevoegd te worden. De opzoekingen gebeuren uiteraard door de aanvrager. 
Een nieuw wapen
De meeste wapens zijn nieuw ontworpen wapens. Het samenstellen moet op een heraldisch verantwoorde manier gebeuren.
Het best zoekt men inspiratie in de betekenis van of een verwijzing naar de familienaam (sprekende wapens), in de wapens van de gemeenten van herkomst of woonst of de wapens van de bezitters van heerlijkheden waar voorouders woonden, in de beroepen die gedurende meerdere generaties in de familie werden uitgeoefend. 
Zeker mag men geen wapens overnemen van naamdragende families (b.v. uit wapenboeken als Rietstap) en men mag  ook niet te duidelijk naar bestaande gemeentewapens refereren. 

Bij de publicatie in Vlaamse Stam wordt gestreefd naar een zekere eenvormigheid (vroeg-gotisch, laat-gotisch of accoladeschild; getraliede helm in ¾ aanzicht voorgesteld), wapenonderdelen die aan de adel voorbehouden zijn worden geweerd: kronen, mantels, schildhouders. Een wapenspreuk – door de sollicitant voorgesteld in de taal van zijn keuze - wordt wel aanvaard. Kreten behoren tot de adellijke voorrechten en worden dus niet aanvaard.

Liefst vermijdt men het gebruik van nationale emblemen. Referenties naar adellijke attributen of stukken gebruikt door bestaande en erkende ridderorden worden uiteraard niet aanvaard. In het spoor van het Centraal Bureau voor Genealogie in Nederland vermijdt ook het HC sinds enkele jaren verdelingen die combinaties van verschillende familiewapens suggereren, zoals dit bij een gevierendeeld wapen meestal het geval is. Wanneer beide ouders al een familiewapen bezitten, is een vierendeling wel toegestaan.
Een gouden regel in de heraldiek is dat eenvoud siert. 
Maak er geen ‘kerstboomwapen’ van. Dus geen gecompliceerde schilddelingen, geen overdaad aan figuren. Raadpleeg eerst iemand die over de nodige heraldische kennis beschikt en die je kan helpen bij het ontwerpen. Maak echter pas een definitieve tekening na de besprekingen door het HC. 
De aanvrager kan zelf een heraldisch tekenaar kiezen, voor de publicatie in Vlaamse Stam worden echter vaste sjablonen voorgelegd waaruit de aanvrager kan kiezen. Wat de tekening op de wapenbrief betreft, heeft de gekozen tekenaar meer vrijheid. 
Dit blijft een overeenkomst tussen aanvrager en tekenaar.  

Bron: HERALDISCH COLLEGE VAN DE VVF

 familiewapen laten maken in hout.

Familiewapen in hout gesneden door Patrick Damiaens


 
Adellijke , Alliantiewapen en Familiewapens, stads en Gemeentewapens , emblemen voor verenigingen in hout gesneden.


U kunt de grootte, het reliëf , houtsoort en look zelf bepalen bij de realisatie van uw Wapen.

Elke uitvoering is  uniek.

Stadswapen van Maaseik
Stadswapen van Maaseik (detail)


Familiewapen Bonelli di Salci (Italië) in hout uitgevoerd

Het wapen van Schotland in hout

Heraldisch wapen Familie Biesmans

Meer informatie:

www.patrickdamiaens.be 

Patrick Damiaens is lid van

Pearls of craftsmanship