WELKOM OP MIJN BLOG

Deze blog heeft als doel houtsnijwerk en ornamentiek in de kijker te plaatsen. Een bezoek aan een museum of een kasteel zijn onderwerpen die aan bod komen. Maar deze blog laat jullie ook kennis maken met mijn eigen vakmanschap. Veel leesplezier.

maandag 16 juli 2012

RESTAURATIE Ornamenten in Hout | Restauratie Houtsnijwerk | Restauratie geklasseerde gebouwenPatrick Damiaens

RESTAURATIE en RECONSTRUCTIE van
HOUTSNIJWERK en ORNAMENTEN.

Restauratieatelier ,Patrick Damiaens


Het restaureren van kerkmeubilair, lambrisering, preekstoel, biechtstoel , ... is vaak noodzakelijk voor het behoud van ons patrimonium.
Het is onze plicht, deze meubelen die soms honderden jaren oud zijn en vaak erg beschadigd zijn, te conserveren voor de volgende generaties. Enkele voorbeelden

Soms zijn stukken van het beeldhouwwerk verdwenen of is het houtsnijwerk zo beschadigd dat de noodzaak zich opdringt het te vervangen. Indien de afgebroken stukjes houtsnijwerk bewaard gebleven zijn dan kunnen wij deze terug aanbrengen op een correcte manier , als de ornamenten volledig verdwenen moesten zijn, zal rekening gehouden worden met de vormgeving van het ornament of de restanten die nog aanwezig zijn . 

Restauratie boiserie en lambriseringen
 In sommige complexe gevallen (vaak bij beelden) word eerst een plasticine voorbeeld geboetseerd , zo heeft de houtsnijder steeds een voorbeeld om op verder te werken.
 Na een nauwkeurig onderzoek van het resterend houtsnijwerk ,zijn stijl  het karakter en het breukvlak  kunnen we ons terug een correct beeld vormen van het oorspronkelijk ornament en hoe het oorspronkelijk eruit gezien heeft.

Restauratie houtsnijwerk van spiegel

Restauratie en reconstructie vergulde spiegel

Naar mat de restauratie vordert worden  ingrepen aan het origineel snijwerk beperkt tot het minimum. Er verdwijnt zo weinig mogelijk van het originele houtsnijwerk, . Gebroken snijwerk wordt terug aan elkaar gelijmd. Verdwenen stukjes snijwerk worden bijgesneden.

Reconstructie en restauratie preekstoel . Duif in klankbord van de preekstoel

Restauratie duif preekstoel

Belangrijk meubilair  en waarbij nog restanten overblijven van beeldhouwwerk of een verdwenen constructie die oorspronkelijk aanwezig was op het meubel kunnen na , op basis van foto's, documenten , markeringen en karakter van de overblijfselen en na historisch onderzoek terug gereconstrueerd worden . We letten altijd op  dat het oorspronkelijk karakter van het stijlmeubel bewaard blijft.
 Zo voorkomen we dat waardevolle stukken verloren gaan en hun oorspronkelijk allure terug krijgen.

Restauratie Luikse vitrine kast

Restauratie houtsnijwerk van meubilair, Luikse vitrine kast

 Reconstructie van houten beelden

Het houtsnijders atelier van Patrick Damiaens is tevens gespecialiseerd in het restaureren en reconstrueren van houten beelden. Het gebeurt wel eens dat een preekstoel, biechtstoel of ander kerkmeubilair een gedeelte van zijn ornamentiek of snijwerk mist.
Bij beelden in de vorm van ledematen (bv. vingers). Door het karakter van het beeld te bestuderen en een eventueel voorbeeld in plasticine te maken kunnen we ons weer een beeld vormen van het oorspronkelijke houtsnijwerk.

Restauratie en reconstructie beelden

restauratie beelden

Bij het restaureren van het beeld wordt vooral gelet op de details, zodanig dat het gereconstrueerde beeld perfect past in haar omgeving.  Gebruik van dezelfde houtsoort als de houtsoort van het meubel of beeld  ook voor  de correcte afwerking (Kleur, …) van het gerestaureerde beeld is meestal dezelfde als het meubel of omgeving. Zo vormt het weer één geheel met zijn omgeving.

Voor meer informatie :www.patrickdamiaens.be

Patrick Damiaens is lid van: Pearls of CraftsmanshipGeen opmerkingen:

Een reactie posten