WELKOM OP MIJN BLOG

Deze blog heeft als doel houtsnijwerk en ornamentiek in de kijker te plaatsen. Een bezoek aan een museum of een kasteel zijn onderwerpen die aan bod komen. Maar deze blog laat jullie ook kennis maken met mijn eigen vakmanschap. Veel leesplezier.

maandag 22 oktober 2012

DE LUIKSE MEUBELEN | DE LUIKSE MEUBELKUNST | LUIKSE REGENCE STIJLLuikse vitrinekast in het d'Ansembourg Museum
PATRICK DAMIAENS
Houtornamentist- Luikse Meubelen

De geschiedenis 
van De Luikse Meubelen


De Luikse meubelen hebben een niet te verwaarlozen plaats ingenomen in de geschiedenis van de decoratieve kunsten in West Europa. In de Middeleeuwen nam het Luikse meubel een hoog gewaardeerde plaats in. Door de bemeubeling van de kerken: Zitbanken, koorbanken, biechtstoelen,Lambriseringen enz… Tevens door het gebruik van talrijke kunstsmeedwerken.
Deze eerste gouden jaren situeren we in de 13de en 14de eeuw waaruit we prachtige meubels kennen in Romaans en Vroeg Romaanse stijl

De 15de en 16de eeuw geven echter een mindere indruk, ook door het ontbreken van originele stukken uit deze trieste periode voor de Luikse natie.
De succesvolle industriële nederzettingen in Luik en omgeving zetten een nieuwe glorierijke ambachtelijke periode in. Luik richtte zich op Parijs, dat de grote inspiratiebron zou worden tot het einde van de 18de eeuw. Toch wordt het Luikse meubel geen kopie van het Franse meubel maar bewaart door zijn persoonlijke kenmerken een heel eigen karakter, dit zowel voor de kerkelijke als voor de burgerlijke meubels.

Het Prins bisschoppelijk Paleis in Luik.
Zelfs met het Franse element als uitgangspunt wist de Luikse meubelkunst zich van meet af aan los te maken en een bepaalde originaliteit te volgen. In de periode dat de Rococo uit de hand liep, Engeland en vooral Duitsland, is deze Regionale stijl het Maasland nooit karikaturaal geworden.
Hij is zich afzonderlijk gaan opstellen in een brede landstrook met brede expansie- openingen naar het Oosten. Luik werd aldus in weinig jaren een haard van creativiteit, waar het product uiteindelijk allen nog via het detail aan  een veraf gelegen Franse Hofstijl herinnert.
Tijdens de 2de gouden periode, gedurende de 18de eeuw, kent het Maasland een buitengewone bedrijvigheid voor de meubelmakers en vooral de meubel meubel sculpteurs. De Luikse meubelkust stond eind 17de eeuw op een laag pitje, had niet echt een eigen stijl en traditie, aan geld was er geen gebrek, wapen, glas, staal en koolindustrie zorgde ervoor dat er een toeloop van geld was, en waar geld is, ontstaat creativiteit.   

18de Eeuwse Luikse interieur, Luikse meubelen

Door dit vacuüm ontstond spontaan en plotseling, als de explosie van een talent dat zich eeuwenlang had opgestapeld, een uitweg vond in de stijlperiodes van de zich uitbreidende Franse Hofstijlen over Europa.
Het Luikse meubel in eik kan wedijveren met het Franse meubel, door de hoge kwaliteit van het meubel zelf en door de zuiverheid van het snijwerk, vooral wat betreft de Luikse Régence stijl.

Luik in de 17de eeuw
Men gebruikte wel marqueterie maar deze techniek maar deze techniek was minder geliefd in vergelijking met het bewerkt massief eikenhout. Waar de versiering in Holland met houten inlegwerk, in Parijs met koper of Chinees lakwerk werd bereikt, daar deed de Luikse meubelmaker het volgens de oeroude logica: met het hout zelf.

Luikse meubelen  anno 2012
Hout is levende materie, organisch gegroeide structuur, dus op zichzelf reeds een meesterwerk. De warmte van de mensenhand die er zich één mee voelt, het gesprek tussen oog en boom, tussen geest en natuur, zit diep in het Luikse meubel gebeiteld. 
Florale motieven groeiden samen met het eiken tot een eenheid alsof het niet anders kon, alsof beide steeds samen zijn geweest. 

Luik maakte houten kantwerk in een aanschouwelijke rust op een ogenblik dat de ornamentiek in andere landen het meubel uitputte.
Deze affectie voor het gebeeldhouwde meubel, meestal zonder polychroom, verklaart de continuïteit in het Luikse meubel  die voortduurde gedurende de ganse 19de eeuw. Zelfs de Empire periode kon geen enkel esthetisch stijlelement leveren dat paste binnen de karakteristieken van het Luikse meubel.

Luikse meubelen in een hedendaags interieur
Evenwel is er nooit een vaste lijn en overeenkomst gekomen tussen de talrijke meubelmakers en houtsnijders in de verschillende streken rond Luik. Vandaar de vele merkbare detail verschillen. De hoogwaardige vakkennis van de Luikse ambachtslieden uitte zich niet alleen in de meubelbranche doch eveneens in de kunstsmederij. De zilver en goudsmeedkunst, de wapenkunst en de glaskunst. Onder de regeringen van de Prins bisschoppen van Luik was de bedrijvigheid in alle takken zeer groot, vooral onder de regeringen van  Joseph-Clément van Beieren , Georges-Louis de Berghes en Jean-Theodore van Beieren ( Tussen 1694 en 1763)

MEER INFORMATIE OP MIJN WEBSITE

Geen opmerkingen:

Een reactie posten