WELKOM OP MIJN BLOG

Deze blog heeft als doel houtsnijwerk en ornamentiek in de kijker te plaatsen. Een bezoek aan een museum of een kasteel zijn onderwerpen die aan bod komen. Maar deze blog laat jullie ook kennis maken met mijn eigen vakmanschap. Veel leesplezier.

vrijdag 14 december 2012

CONCORDIA PEER | Verenigingswapen in hout gesneden | Heraldisch WAPEN VOOR VERENIGING IN HOUT | CONCORDIA HANDBOOGVERENIGING PEER

Verenigingswapen in hout gesneden
Patrick Damiaens
Ornamentist - Ornamentsnijder

Verenigingswapen in hout gesnedenHandboogvereniging Concordia in Peer (Belgisch Limburg)
Concordia Peer laat 137 jaar geschiedenis vereeuwigen in een wisseltrofee

In vroegere tijden werd er op wedstrijden meer  gestreden in het belang van de vereniging. Men was fier als ze het schuttersjuweel konden winnen. Door de globalisering van onze maatschappij is er in onze sport een tendens naar een individualisering gekomen. Men hecht meer waarde aan zijn persoonlijk belang dan aan het teambelang. Om hier verandering in proberen te brengen, hebben Concordia Peer opdracht gegeven on een waardevolle wisseltrofee te ontwerpen. Het is onze hoop dat verenigigen weer als team gaan willen strijden om deze trofee te winnen.

Davy Leen , Voorzitter
Historie
Op 12 april 1876 werd ten herberge het "groene woud" te Peer (Belgisch Limburg) overeengekomen een handboogschutters gezelschap op te richten.

Handboogvereniging Concordia Peer

Het gezelschap kreeg de naam "Concordia" hetgeen betekent "Eendracht". Er werd geschoten op een afstand van 28 m met houten, gelijmde bogen en met houten pijlen, op geweven stromatten. Dit soort bogen en pijlen zijn nog te bezichtigen in het huidige lokaal.
Rond 1880 werden elk jaar kermisschietingen georganiseerd met prijzen tegen een goedgekeurde totale prijs van 20 fr.(nu ongeveer een halve euro)

1900

Ook begin 1900 telde de vereniging een vijfentwintig-tal leden en meldt men dit aantal nog tot aan de eerste wereldoorlog. Ook gedurende deze oorlogsjaren is men in de vereniging actief gebleven .
 1926: Vijftigjarig jubileum. Dit jaar werd door Z.M.de Koning de vereniging toegelaten de titel van Koninklijke Maatschappij te voeren.
 Concordia bloeit. De jaren verstrijken, maar niet zonder melding van lief en leed. Op de eerste vergadering van 1939 werd beslist, wegens de mobilisatie, waardoor enige leden afwezig waren, de feesten uit te stellen. Daarna is de oorlog uitgebroken en is er van feesten niets meer gekomen.

1940
In de oorlogsjaren 40 t.e.m. 44 zijn er enkel uitgaven geweest voor de H. Missen St-Sebastiaan en verzekering van doelen en vaandel.
Juni 1945. Na 5 lange oorlogsjaren, van gedwongen rust, kwam er bij Concordia weer het eerste teken van herleving.  Op 10 juni 1945 werd de eerste vergadering belegd in het café Martens Jan op de markt no.16 (huidig "Wapen van Peer"). De doelen zullen naar hier verplaatst worden. De volgende zondag konden de schietoefeningen beginnen. Het ledenaantal groeide weer tot 25. 

Handboogvereniging Concordia in Peer

Hierna begon de vereniging zich nationaal te bewegen om daarna uit te bloeien tot een alom gekende vereniging, ook buiten onze landsgrenzen.
1973, Het lokaal kreeg de naam "Concordia". De vereniging was gehuisvest in een piekfijne accommodatie. Hierdoor groeide het aantal leden en kon men bogen op een zeer sterke vereniging met 34 leden.100 Jarig bestaan van de vereniging

Concordia Peer in 1976
In 1976 vierden we dan ook het honderdjarig bestaan van onze vereniging, waarbij een gedenkplaat werd onthuld door senator Burgemeester Dupont.
1989 - 6 juli - Verhuis naar het nieuwe lokaal, hetwelk in 1990 nog werd verfraaid door ommuring in baksteen. Dit werd dan ook plechtig ingehuldigd door Minister - Burgemeester Kelchtermans.
Heden bezit de Koninklijke Handboogmaatschappij Concordia. inmiddels vzw geworden, een prachtig eigen lokaal langs de Deusterstraat waarvoor dank aan liet Stadsbestuur, het bestuur en al de leden van de vereniging. Dat het de club altijd voor de wind heeft gegaan bewijzen de talloze trofeeën en zeer oude medailles, welke te bewonderen zijn het lokaal.


Heden

Onze vereniging telt een veertigtal leden. Wij hebben zowel competitie-schutters als recreanten. Onze leden nemen nationaal en internationaal deel aan wedstrijden. Dit zowel fita, 25 meter 3p en 1p, field, 3D en indoor. In het verleden hebben schutters van onze vereniging zelfs deelgenomen aan Europese en wereldkampioenschappen. In 2007 behaalde Levi Jannis zelfs de Europese titel bij de Junioren op het EK in Villa real (Portugal).


Situatie Stad Peer: Ligt in het Noorden van de Provincie Belgisch Limburg. Bekend voor zijn Belgian Rhythm & Blues Festival, de overdekte skipiste en natuurlijk Center parcs Erperheide.

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Het heraldisch wapen van de vereniging
Draaiwerk door Jan Vaes

Het is een wisselbeker geworden in de vorm van een peer waar een grote hap is uitgenomen, op deze plaats zal het heraldisch wapen van de vereniging  in aangebracht worden. Het perenblad is afzonderlijk gesneden en het geheel is op een eikenhouten sokkel geplaatst. Op de sokkel zal jaarlijks de winnaar van de wisselbeker met een metalen naamplaatje herdacht worden.

Dit zijn enkele foto's van de verschillende stadia
Het snijden van het blad


Het perenblad in lindehout is af

Het snijden van het wapen, dit heraldisch wapen is een combinatie van het officiële wapen van de Stad Peer in combinatie met 2 gekruiste pijlen


Vormgeven van het heraldisch wapen in hout
Het heraldisch wapen van Concordia Peer
Concordia handboogvereniging PeerHet snijden van een heraldisch wapen

Concordia Peer is een Koninklijke Vereniging

Club of Verenigingswapen in hout gesneden

Het aanbrengen van de heraldische kleurenHet vergulden van het Heraldisch Wapen


Heraldisch wapen in hout , voorzien van de heraldische kleuren en verguldHeraldisch wapen voor club, vereniging of organisatie gesneden in hout
Website: Handboogvereniging Concordia


WEBSITE Heraldisch Wapen voor vereniging

Geen opmerkingen:

Een reactie posten