WELKOM OP MIJN BLOG

Deze blog heeft als doel houtsnijwerk en ornamentiek in de kijker te plaatsen. Een bezoek aan een museum of een kasteel zijn onderwerpen die aan bod komen. Maar deze blog laat jullie ook kennis maken met mijn eigen vakmanschap. Veel leesplezier.

woensdag 26 juni 2013

Familiewapen in hout | Het FAMILIEWAPEN ODINK in hout gesneden | Familiewapenschild ODINK

Familiewapen Odink

Patrick Damiaens
Ornamentsnijder

Heraldische Familiewapens in hout.
Familiewapen  ODINK

Patrick Damiaens, Heraldische houtsnijder


Heraldische Familiewapens in hout gesneden is één van mijn specialiteiten. Het is steeds weer een persoonlijke uitdaging een familiewapen in hout te mogen snijden. Heraldiek is een zeer interessant onderwerp en ik kijk er ook altijd graag naar uit om aan een nieuwe opdracht voor een heraldisch wapen te mogen beginnen.

Je leert interessante mensen kennen die je boeien met elk 'hun' fascinerend familieverhaal of geschiedenis. En voor mij persoonlijk is het altijd fijn te horen dat ze mijn vakmanschap en kwaliteit enorm weten te waarderen.

Elk heraldisch wapen is anders. Meestal begint het met een voorbeeld als inspiratiebron dat in de vorm van een tekening, oude schets of fotomateriaal door de klant wordt aangeleverd.
In sommige gevallen kan het voorkomen dat het ontwerp voor het familiewapen niet zonder meer kan dienen als blauwdruk voor het snijden van het heraldische  wapen in hout.


Familiewapen Odink

Dat kan dan zijn omdat het ontwerp van klein formaat is, terwijl de klant een groot heraldisch paneel wenst. In dat geval dient het familiewapen opnieuw ontworpen te worden. Als men het kleine ontwerp domweg groter maakt kloppen de verhoudingen of de compositie niet meer. 
Meestal dient de compositie aangevuld te worden om de ruimtelijke indeling beter te benutten.
Het kan zijn dat er geen logica is in de opbouw van het helmkleed, en het komt ook voor dat het oorspronkelijke heraldisch ontwerp nooit bedoeld was om ooit uitgevoerd te worden in hout; immers, hout heeft zijn beperkingen.

Heel belangrijk ook is dat het reliëf past bij de afmetingen van het wapen.
Dit soort kleine en soms grotere  problemen proberen we samen met de klant op te lossen.


De Familie ODINK

Er is veel geschreven en gepubliceerd over diverse families Odink en met name oudere families zowel onder de naam Odink als onder de naam Odinck, Odijnck, Oedinck, Oeding, Oding, Oedinc, Odingh, Uding, Udink, Udonk. Kenmerkend voor het feit dat de naam op verschillende wijzen werd geschreven is een akte uit de 17de eeuw waarin een voorvader in een akte optreedt en in deze akte zijn achternaam een groot aantal maal op een verschillende wijze geschreven wordt.
Diverse landgoederen en boerderijen waren bekend onder de naam Odinck en is er tevens een burcht Oeding nabij het Duitse Südlohn. Hoewel het niet meer te traceren is, is het is heel wel mogelijk dat de familie, doordat zij op één van de bedoelde locaties woonde, oorspronkelijk haar naam hieraan ontleend heeft.

Gelet op het bovenstaande lijkt voor de onderhavige familie Odink Gramsbergen als locatie van oorsprong in aanmerking te komen.

De Gramsbergense Odincks ontlenen hun naam middellijk of onmiddellijk aan het goed Odinck onder Collendoorn in het kerspel Heemse (ook daar wonen deze familie lang). Zo is er te Gramsbergen in het lidmatenboek vermeld:
A(nn)o 1675 op Pinxteren Marregien Doerninck, dochter van Jan Doerninck Swaentien Beerents, mijne dienstmaagd Helle Heinsen, huisvrou van Derk Odinck ten Velde”.
Oorsprong van het wapen

In de archieven van het Historisch Centrum Overijssel zijn diverse afschriften van akten te vinden die door de generaties I, II en III zijn getekend.
In deze afschriften, die de letterlijke tekst van de origineel getekende akte weergeven, wordt melding gemaakt van het feit dat de respectieve heren Odink (burgemeesters en scholti (voorlopers van notarissen) deze na ondertekening van alle partijen met hun zegel gezegeld hebben.

Op één originele akte met lakzegel na zijn vooralsnog geen originele akten met (lak)zegels gevonden. De gevonden akte is een akte die op 12 februari 1793 door Derk Odink (III) is getekend.


Familie Odink
Het originele zegel betreft een huismerk in de vorm van een letter V / Romeinse cijfer 5 gaande over een omgekeerde letter V / Romeinse cijfer 5 met aan weerszijde alsmede aan de bovenkant gesierd door guirlandes. In plaats van een helm boven het wapen is een kroon gebruikt.

Papieren heraldiek

Het zegel stapt uit een periode die men ook wel de “papieren heraldiek” noemt. In de 17e en 18e eeuw ging de papieren heraldiek een "decadente" periode tegemoet waarin de schildvormen gewrongen en verwrongen barokke en rococo cartouches werden. De verhoudingen in grootte tussen schild, kronen, helmen en schilddragers werden uit het oog verloren en het schild kreeg soms zoveel figuren dat de hoofdregel van de heraldiek, de herkenbaarheid, verloren ging.

Huismerk

Een huismerk wordt door sommige schrijvers beschouwd als een niet-adellijk familiewapen dat erfelijk is. De overeenkomst in vorm met de oud-Germaanse runen is treffend maar er is geen historische verbinding aan te tonen; stilistisch zijn de huismerken ook verwant aan het spijkerschrift maar de overeenkomst berust in beide gevallen waarschijnlijk op de noodzaak om gemakkelijk in te krassen of aan te brengen vormen te gebruiken.

Vaak wordt aangenomen dat de personen die gebruik maakten van huismerken analfabeet waren. Voor wat betreft het moment waarop Derk Odink (I) reeds gebruik maakte moet echter geconstateerd worden dat hij en zijn nazaten, gelet op hun functie en dat zij met hun zegel de akten zegelde, geen analfabeten waren.

Aangenomen kan worden dat het huismerk al langer bestaat, maar zekerheid hierover is niet te geven.Registratie

Na de vondst door één van de nazaten van de familie Odink van de akte die op 12 februari 1793 door Derk Odink (III) is getekend, is het wapen naar de richtlijnen van de heraldiek geregistreerd op 17 februari 2012.


Het snijden van een heraldisch familiewapen in lindehout.
De verschillende stappen.Snijden van het dekkleed
Het  sculpteren kan beginnen

   


 

Het heraldisch familiewapen Odink in hout gesneden

Familiewapen in hout
Familiewapen in hout met de heraldische kleuren
 

Adellijke , Alliantiewapen en Familiewapens, stads en Gemeentewapens , emblemen voor verenigingen
 in hout gesneden.


U kunt de grootte, het reliëf , houtsoort en look zelf bepalen bij de realisatie van uw Wapen.

Elke uitvoering is  uniek.


 
http://www.patrickdamiaens.be

1 opmerking:

  1. Het familiewapen ziet er verdraaid goed uit...
    Ik vind het als hobby-siersmid pijnlijk dat deze ambachten dreigen te verdwijnen (hoofdstuk Don Bosco - Luik).
    Ik verheug mij op de cursus Houtsnijden en hoop een beetje cultureel erfgoed te kunnen doorgeven.
    Dag van Gennip

    BeantwoordenVerwijderen