WELKOM OP MIJN BLOG

Deze blog heeft als doel houtsnijwerk en ornamentiek in de kijker te plaatsen. Een bezoek aan een museum of een kasteel zijn onderwerpen die aan bod komen. Maar deze blog laat jullie ook kennis maken met mijn eigen vakmanschap. Veel leesplezier.

maandag 16 september 2013

Aubert Parent | Landesmuseum Oldenburg | Reliëf snijwerk uit 1798 | Houtsnijwerk van een 18de eeuwse houtsnijderAubert Parent, Oldenburg
 Aubert-Henri-Joseph Parent
 ( Aubert Parent )

Het houtsnijwerk van Aubert Parent 
in het Landesmuseum Oldenburg.(Duitsland)


Van het Aubert Parent paneel dat zich in de vaste collectie bevind van het Landesmuseum Oldenburg is bijzonder weinig bekend, zelfs de conservator aan de afdeling decoratieve kunst kon ons eigenlijk weinig tot geen informatie bezorgen over dit subliem snijwerk in lindehout.

Hij kon ons vertellen dat dit prachtig werk door Aubert Parent in lindehout gesneden en meet 39cm hoog x 33cm breed, de maten inclusief kader zijn 53cm x 48cm. Het museum in Oldenburg gaf het als naam 'Vaas met bloemen, vogel en nest'.
Het is gesigneerd Aubert Parent, Berlijn 1798, inventarisnummer LMO 3.215.
Er is jammerlijk genoeg bijzonder weinig geweten over dit snijwerk. Het paneeltje is tussen 1888 en 1900 aan de collectie van het ‘Kunstgewerbemuseum Oldenburg’ toegevoegd. 

Aubert Parent
Aubert Parent is geboren in 1753 in de Franse stad Cambrai en overleden in 1835 te Valenciennes. 
  
Vele jaren geleden kwam ik toevallig  in contact met het werk van deze extreem begaafde Franse houtsnijder, en zijn fantastisch gedetailleerd werk is me steeds blijven fascineren. Hij  is, samen met de Engelse houtsnijder Grinling Gibbons (1648-1721), mijn andere grote bron van inspiratie. Het werk van deze twee houtsnijders is het perfecte voorbeeld hoe kwalitatief houtsnijwerk eruit moet zien.

Parent ontwierp technisch zeer hoogstaande en exclusieve wandpanelen (reliëfs) in lindehout. 'Stillevens in hout' zouden we ze kunnen noemen: vazen met een overdaad aan bloemen, vogels, insecten, medaillons ... en voor zijn tijd in een ongeëvenaard, verbluffend gedetailleerd realisme. Aubert Parent verkreeg voor het eerst publieke bekendheid in 1770, critici schreven in hun commentaren:
"Men verwacht het nauwelijks, dat op zo'n kleine beperkte oppervlakte, dergelijke fijnheid verenigd te zien met zulk een elegantie".

Zijn carrière kreeg een boost toen hij in 1777 een reliëf aan Lodewijk XVI presenteerde, een paneel dat een grote bloemenmand voorstelde en dit vergezeld met de symbolen van oorlog en vrede. De koning was zo onder de indruk van zijn werk dat hij het liet ophangen in zijn privé-eetzaal in het kasteel van Versailles.
Parent exposeerde van 1779 tot 1783 in het Parijse 'Salon de la Correspondance'. Op deze manier kwam hij steeds vaker en vaker in contact met adel en het entourage uit de hofkringen en de gegoede burgerij, en kon hij zo op deze manier 'patronage' verwerven. 
In 1784 won hij een koninklijke toelage, een beurs voor de studie van de klassieken in Italië. Dit verblijf in Italië zal gedurende zijn gehele carrière een sterke invloed op zijn werk blijven hebben, die vier jaar later uitmondde in een publicatie van gravures, een belangrijke serie van prentenboeken, van de neoklassieke ornamenten. Deze gravures tonen verschillende ontwerpen voor decoratieve vazen​​, tafels, zitmeubelen, smeedijzeren balkons en trapleuningen 


Aubert Parent, Landesmuseum OldenburgBASEL
Tijdens de Franse revolutie vluchtte hij naar Zwitserland, waar hij klassieke kunst onderrichtte aan de universiteit van Basel.
Eén van zijn trouwste opdrachtgevers is Kaufman Johan Rudolf Forcast-Weiss (1749-1834). Deze kunstzinnige Zwitser was een welgestelde zijdelintfabrikant uit Basel.
De hoop die hij op de Pruisische koning Friedrich Wilhelm II gevestigd had, werd in 1797 vervuld  toen Aubert Parent tot lid van de ‘Berliner Akademie der Künste’ werd benoemd en ontving –na het schenken van 2 reliefs- een koninklijke toelage.  Parent leefde en werkte in Berlijn van 1797 tot 1804. Na het publiceren van zijn gravures 'Antiquites de la Suisse' verhuisde hij terug naar Basel.
Na meer dan 20 jaar ballingschap keerde Aubert Parent in 1813 terug naar Frankrijk onder impuls van de inmiddels principieel veranderde politieke en maatschappelijke omstandigheden. 
De laatste 10 jaren van zijn leven streek hij neer in de Franse stad Valenciennes, waar hij als professor les gaf aan de Academie van Valenciennes en ook leiding gaf aan opgravingen, maar nooit zijn passie, het houtsnijden  en het exposeren van zijn werk opgaf.Aubert-Henri-Joseph-Parent


Paneel Aubert Parent in de collectie 
van het Landesmuseum in Oldenburg, DuitslandDit prachtig werk is door Aubert Parent in lindehout gesneden en meet 39cm hoog x 33cm breed, de maten inclusief kader zijn 53cm x 48cm. Het museum in Oldenburg gaf het als naam 'Vaas met bloemen, vogel en nest'.
Er is jammerlijk genoeg bijzonder weinig geweten over dit snijwerk.
Er zijn geen documenten beschikbaar over eventuele schenking, verkoop, aankoop en welk de prijs er van moet geweest zijn. 
Het archief  en de collectie van het Kunstgewerbemuseum Oldenburg werden in 1921  overgenomen door het Landesmuseums für Kunst und Kulturgeschichte Oldenburg. 

Landesmuseum Oldenburg
Het Landesmuseum Oldenburg bevindt zich in de voormalige residentie van Graaf Anton Günther  (1583-1667) en de Hertogen van Oldenburg tot 1919, het Kasteel herbergt heden ten dage het Museum voor Kunst en Cultuurgeschiedenis. De voormalige private Groothertogelijke collecties vormen de essentiële basis van het huidige museum. De ongeveer 800 museumstukken gepresenteerd in de historische interieurs van het kasteel, tonen u een diversiteit en een specifieke verbondenheid met Oldenburg en dit vanaf de middeleeuwen tot de 20ste eeuw.


Vaas met bloemen, vogel en nest
De naam van het paneel 'Vaas met bloemen, vogel en nest' is naar mijn mening een 'erg magere' naam en doet het paneel geen eer aan. Het paneel kan enkel gemaakt geworden zijn voor een gefortuneerde of Adellijke familie, want het moet een klein kapitaal gekost hebben in 1798. 
We hebben op onze blog eerder de 5 paneeltjes besproken die zich in het Historisches Museum in Basel bevinden en zijn te weten gekomen dat Aubert Parent veel symboliek verwerkte in zijn composities. Een duidelijke verwijzing naar heuglijke en minder heuglijke gebeurtenissen, een huwelijk, geboorte, de dood... Zo ook in dit paneeltje is er door de houtsnijder een duidelijk aanknopingspunt aangebracht, namelijk het voorjaar en een eventuele geboorte. 


Rozen, Seringen en Calendula of Goudsbloem
Een vaas met bloemen met prominent aanwezig de seringen, een bloem die enkel in de maand Mei in volle glorie te bewonderen is, Seringen symboliseren namelijk huiselijk geluk, de eerste liefde, lenteliefde en jeugdigheid. 

Er zijn ook enkele rozen in de vaas te herkennen. De roos is een dubbelzinnig symbool; zij duidt enerzijds op eeuwigheid en anderzijds op menselijke hartstochten die van voorbijgaande aard zijn. Zij is tegelijk leven en dood, vruchtbaarheid en maagdelijkheid. 

Seringen, Roos en Calendula


Rechts bovenaan in de vaas is een Calendula of goudsbloem te bewonderen. De Calendula heeft ook een interessante symboliek.Een mythe vertelt het verhaal over de mooie Aphrodite. Toen haar Adonis stierf kwamen er uit de tranen die zij huilde goudsbloemen tevoorschijn.
In het christendom is de goudsbloem gewijd aan Maria. In de Middeleeuwen verbond men vaak de naam van Maria aan iets dat mooi was. Vandaar de naam 'Mariagold' voor de goudsbloem.

Meidoorntak, Meikever
Een vogel, waarschijnlijk een zanglijster, zit op een meidoorn tak , de meidoorn als symbool voor lente, bloei, vruchtbaarheid, maagdelijkheid en seksualiteit. 
En dan is de meidoorntak ook nog het  symbool van de voorzienigheid, wat tot uitdrukking komt in het ook nu nog geldende gebruik in Frankrijk om een meidoorntak boven de wieg van een pasgeboren kind te hangen
Parent moet dit gebruik zeker gekend hebben, hij was namelijk  geboren en getogen in Frankrijk.

De vogel heeft net een kever gevangen heeft, en als je goed kijkt zie je duidelijk dat het een meikever is. Ook hier weer symboliek: de meikever staat symbool voor onbezorgde kinderjaren en ook voor een goed jaar. Maar uiteindelijk sterft de Meikever, want de kever moet gaan dienen als  voedsel voor het net uitgekomen nestje.

Meidoorntak, Meikever en Vogel

Denkpiste
Veel symboliek en ornamentiek, specifieke details die verwijzen naar het voorjaar, namelijk de maand Mei en de geboorte van een kind. Hoe moeten wij dat interpreteren? Was dit paneel misschien bedoeld als een cadeau, een aandenken of een opdracht van een klant die op deze manier de dood van een doodgeboren of een pasgeboren zoon wou laten vastleggen en op deze manier deze treurige gebeurtenis te herdenken.   
Dit paneel heeft Aubert Parent ook niet zichtbaar gesigneerd , mogelijk om op deze manier  respect voor de gebeurtenis te tonen.

Fascinerend detail is het schildje midden onderaan dat een weinig over de kader heen komt. Een iets wat eigenaardig detail. Waarom is dit aanwezig en wat is de betekenis ervan? 
Zou het misschien kunnen zijn dat Parent hier bedoelde het heraldisch wapen van de ongelukkige familie af te beelden, maar nu de baby, het kind gestorven is, bleef het schild heraldisch neutraal of kaal om zo de leegte te tonen die achter bleef.


We zullen het waarschijnlijk nooit te weten komen.  
Tekst, Patrick Damiaens

Houtsnijwerk van Aubert Parent

Landesmuseum Oldenburg

Website
Pictures in this blogitem are and remain the property of the Landesmuseum Oldenburg and may not be reused without written permission.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten