WELKOM OP MIJN BLOG

Deze blog heeft als doel houtsnijwerk en ornamentiek in de kijker te plaatsen. Een bezoek aan een museum of een kasteel zijn onderwerpen die aan bod komen. Maar deze blog laat jullie ook kennis maken met mijn eigen vakmanschap. Veel leesplezier.

zaterdag 21 maart 2015

De Eliten van de Arbeid | Het Koninklijk Instituut der Eliten | Erkenning van de federale overheid | Een Gouden Ereteken | Craftsmanship

De Eliten der Arbeid | Craftsmanship

Een erkenning van de Belgische federale overheid,
Gouden Ereteken van de Eliten van de arbeid

Elk jaar treden uit verschillende sectoren honderden Belgen toe tot de 'Eliten van de Arbeid'. Daarmee worden hun professionele inzet en verdiensten gelauwerd, deze nominatie wordt toegekend bij koninklijk besluit en zal gepubliceerd worden in het Belgisch staatsblad. Hier aan verbonden zijn een ereteken dat uitgereikt word op een officieel evenement, en anderzijds een brevet dat traditioneel uitgereikt word door de burgemeester van je gemeente..

De Eliten der ArbeidEen hele eer

Mijn werkzaamheden als houtornamentist schenkt  me reeds 25 jaar enorm veel voldoening en beschouw zelfs mijn werk als een persoonlijke missie, een opdracht die er uit bestaat ' kwaliteitsvol werken' uit te dragen naar mijn omgeving, een soort van ambassadeur te zijn in mijn métier en op deze wijze de volgende generaties kennis te laten maken met de complexiteit van mijn beroep.  
Deze passie en ingesteldheid is bij een aantal technische comités, deskundigen en juryleden 'Eliten van de Arbeid' uit de houtsector niet onopgemerkt gebleven. 
Het Commissariaatgeneraal der Regering bij het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid heeft mij gelauwerd omwille van mijn  uitzonderlijke inzet, mijn professionalisme en standvastigheid, en heeft me met het Gouden Ereteken 'Eliten van de Arbeid' beloond. 


Laureaat Eliten der Arbeid ( Gouden Ereteken)

De Eliten van de arbeid
Het ereteken 'Elite van de Arbeid' kan onder de vorm van een bronzen, zilveren of gouden Ereteken zijn, maar bovenaan de ladder staan de Eredekens van de Arbeid. De voorbije vijftig jaar kregen al tien bijzondere Belgen de titel het halssnoer 'Eredeken van de Arbeid' honoris causa, onder wie de choreografe Anne Teresa De Keersmaeker, Zuster Leontine,...
Tijdens de plechtige uitreiking der Eretekens op  maart 2015 heb ik in Namen het Gouden ereteken in ontvangt mogen nemen.


____________________________________________
__________________________________

Eliten der Arbeid


Historische schets 
Koninklijk Instituut der Eliten

Al meer dan 60 jaar reikt het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid reeds eretekens uit. De relatief onbekende organisatie bekroont  werknemers en werkgevers die een voorbeeld zijn voor hun beroep.
 
Naar het voorbeeld van de Franse "Meilleurs Ouvriers de France" en hun "Expositions Nationales du Travail" opperden ingenieur Paul Lacoste en volksvertegenwoordiger Fernand Van Ackere in 1929 het voorstel om ook in België van start te gaan met een soortgelijk initiatief. Koning Albert I werd gewonnen voor het plan.
Dit ereteken wordt uitgereikt onder toezicht van het Commissariaatgeneraal der Regering bij het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid. Dit als erkenning en stimulans onder de arbeiders van alle Belgische bedrijfssectoren voor hun vakkennis, kwaliteitszorg, zin voor initiatief en vervolmaking. In navolging van Koning Leopold I, die in 1835 en 1841 de eerste tentoonstellingen organiseerde voor producten van nijverheid en ambachten, organiseerde Koning Albert I in 1930 een eerste Nationale Arbeidstentoonstelling onder bescherming van het Commissariaatgeneraal der Regering. 

Het Koninklijk Instituut der Eliten | Craftsmanship

Samen met het eeuwfeest van de Belgische onafhankelijkheid kon dit evenement niet ongemerkt voorbij gaan. Iedere arbeider zonder onderscheid van rang of functie kon deelnemen aan de technische en vakkundige proeven. Paul Lacoste werd als eerste benoemd als commissaris-generaal der regering op 30 april 1929. Hij werd belast met de organisatie van de Nationale Arbeidstentoonstelling na het Koninklijk besluit van 14 maart 1929. Het uitvoerend comité van de Nationale Arbeidstentoonstelling stelde een algemeen reglement op en besliste over de erekentekens en medailles die de erkenning voor de verdiensten van de laureaten moesten symboliseren.

Een oproep aan alle beroepsverenigingen, werkgeversdeel werknemersorganisaties. In elke specialiteit werden twee commissies aangesteld. Een studiecommissie voor de reglementering, en een technisch comité zorgde voor de selectie van de kandidaten. In de technische comités zetelden 950 juryleden en nog meer deskundigen. Zij waren nodig om alle kandidaten te laten deelnemen aan een schiftingsproef, en de geslaagden aan een definitieve proef. De eerste Nationale arbeidstentoonstelling was een feit op 12 oktober 1930. In aanwezigheid van Koning Albert I en Koningin Elisabeth werden 7000 personen met een bronzen erekenteken, 1000 met een zilveren, en 500 met een gouden erekenteken, bekroond met de titel Laureaat van de Arbeid en aan 100 personen werd het halssnoer van Ambachtsdeken uitgereikt. Wegens het grote succes werd beslist om de eretekens om de 5 jaar uit te reiken en te koppelen aan een nationale arbeidstentoonstelling.

De tweede Nationale Arbeidstentoonstelling vond plaats op 21 juli 1935. De tentoonstelling werd afgesloten met een nationaal feest van de arbeid in het Heizelstadion te Laken op 21 juli 1935 in aanwezigheid van de koning, regeringsleden en liefst 70.000 andere bezoekers. Tijdens deze tweede tentoonstelling werden de titel van Laureaat van de Arbeid en de titel van Cadet van de Arbeid verleend aan ongeveer 14.000 kandidaten. Er werden toen ook 250 nieuwe Ambachtsdekens benoemd.
In 1937 werd Jean Fourmoy adjunct-commissaris-generaal. Er werden ook plannen gemaakt om een "Nationaal Instituut van de Arbeid en de Sociale Vooruitgang" op te richten. Ook de oprichting van een monument, een "Nationaal Belfort van de Arbeid", werd overwogen. Het uitbreken van de oorlog verhinderde deze plannen. Ook de in maart 1940 geplande derde arbeidstentoonstelling viel in het wat. Er vond enkel een Nationaal Salon van de Kwaliteitsarbeid plaats, dit op 13 maart 1940
Tijdens de oorlog zette het comité zijn werkzaamheden verder onder de naam Nationale Commissie voor het bevorderen van de Kwaliteitsarbeid.
In 1948 werden de Nationale Arbeidstentoonstellingen verankerd door de regering (regentsbesluiten 12 maart 1948, 2 april 1948 en 12 november 1948).
Ter gelegenheid van de vijfentwintigste verjaardag van de oprichting van de Nationale Arbeidstentoonstellingen werd op 17 oktober 1954 het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid van België - Albert I opgericht. De “Nationale Arbeidstentoonstellingen” werden geïncorporeerd in deze nieuwe instelling van openbaar nut.
De eliten krijgen als opdracht mee om het kwaliteitsvol werken uit te dragen naar hun omgeving.

info tekst : over-leeuwen-en-lintjes.be


http://www.patrickdamiaens.be

LID VAN
Pearls of Craftsmanship


2 opmerkingen:

  1. guido de peuter21 maart 2015 om 22:47

    Een dikke proficiat Patrick.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Doe zo verder en laat het hout mooi worden.

    BeantwoordenVerwijderen