WELKOM OP MIJN BLOG

Deze blog heeft als doel houtsnijwerk en ornamentiek in de kijker te plaatsen. Een bezoek aan een museum of een kasteel zijn onderwerpen die aan bod komen. Maar deze blog laat jullie ook kennis maken met mijn eigen vakmanschap. Veel leesplezier.

zondag 1 november 2015

De Gouden Zaal in het stadhuis van Augsburg | Der Goldene Saal | Reconstructie van een pronkzaal uit de de late renaissanceDe Gouden Zaal in het stadhuis van Augsburg |  Der Goldene Saal
De Gouden Zaal in het stadhuis van Augsburg

Reconstructie van een pronkzaal uit de de late renaissance
______________________________
________________________

Dit is een blogitem over de De Gouden Zaal (Der Goldene Saal) in het stadhuis van Augsburg (Beieren). Een restauratie- reconstructie van een pronkzaal uit de late Renaissance.

Zomer 2015, het aanbod aan historische gebouwen en sites die de tweede wereldoorlog in originele staat hebben overleefd of toch met minimale beschadigingen in Beieren (D), is enorm. Eén van de steden die niet hiervan heeft kunnen profiteren van dit exclusief vrijbriefje, is de stad Augsburg in het zuiden van Beieren. In de nacht van 25 op 26 februari 1944 werd de gehele historische binnenstad van Augsburg zwaar getroffen door een bommentapijt, ook het stadhuis van Augsburg deelde in deze malaise, maar zoals vele gebouwen in Duitsland zijn deze na 1945 terug opgebouwd of gereconstrueerd.


Augsburg

Reeds de Romeinen noemden haar de 'schitterende provinciehoofdstad'! Augsburg is de op één na oudste stad van Duitsland en de oudste in Beieren. Augsburg werd in 15 v.Chr. onder de Romeinse keizer Augustus gesticht. De grootste economische bloeiperiode beleefde de vrije rijksstad in de 15e en 16e eeuw door de handels- en bankzaken van de koopmansgeslachten Fugger en Welser. Na de Dertigjarige Oorlog floreerde met name het kunstambacht van de goud- en zilversmeden en de boekdrukkers. Tegenwoordig is Augsburg een moderne grote stad met ruim 265.000 inwoners en een van de belangrijkste vestigingsplaatsen voor handel en industrie in Beieren.

Bezienswaardigheden

Talrijke pronkgebouwen kenmerken het gezicht van de historische binnenstad - het renaissance stadhuis van Elias Holl met de 'Gouden Zaal' en de Perlachtoren, de Fuggerei, de Dom met de glas-in-lood ramen uit de 12e eeuw met afbeeldingen van profeten, de twee St.-Ulrichskerken, de St.Annakerk met de grafkapel van de Fuggers.
Uit de Renaissance dateren de pronkfonteinen die in heel Europa bekendheid genieten: Augustusbrunnen, Merkurbrunnen en Herkulesbrunnen. En niet in de laatste plaats trekt het marionettentheater Augsburger Puppenkiste de bezoekers in groten getale aan.
Stadhuis van Augsburg (Beieren)

Twee trappenhuizen  verlenen de toegang via twee prachtige hoofdportalen. Ze bevinden zich in het midden, zijdelings van de Gouden Zaal en worden aan beide kanten door zijportalen geflankeerd die als toegang tot de vorstenkamers dienen.
We begeven ons via één van de twee enorme stenen trappenhuizen naar de tweede etage van het stadhuis van Augsburg, deze trap leidt ons naar een deur met bijzonder mooi 'gesmeed' hang en sluitwerk, we treden binnen en de eerste indruk van de afmetingen  van de zaal is overweldigend.De Gouden zaal met een lengte van 32,5 meter, een breedte van 17,5 en een hoogte van 14 meter maakt een grootse indruk, die in eerste instantie wordt gevormd door het gouden plafond van de zaal, samen met de beschilderde muren, de ingangspoorten en de marmeren vloer. De nieuwe marmeren vloer is afkomstig uit Adnet bij Hallein en komt van dezelfde steengroeve waar ze bij de oprichting van het stadhuis werden ontgonnen. De figuren en ornamenten aan de muur,portalen en plafond zijn uit hout gesneden en bedekt met in totaal 2,6 kilo bladgoud.

Portaal in de Gouden zaal


Muurschilderingen

In een uiterst plastisch gevormde schijnarchitectuur staat aan elke lange zijde van de Gouden Zaal een rij van meer dan levensgrote keizerfiguren in grote muurnissen tegenover elkaar, acht heidense keizers (Romeinse) aan de noordelijke muur en acht christelijke keizers aan de zuidelijke muur, waarbij de vastgelegde spreuken op de beschilderde centrale cartouches de zegevierende superioriteit van het christendom  over het heidendom zouden moeten uitdrukken. Bijvoorbeeld: bij Julius Caesar staat  zijn beroemde uitspraak VENI VIDI VICI (ik kwam, zag, en overwon) de uitspraak van Karel V  VENI VIDI DEUS VICIT (Ik kwam, zag en God overwon)
Onder de ramen zijn op horizontale  ovalen, in blauwe en rode kleurtinten en patronen scènes uit het leven van de beroemde heidense en oudtestamentische vrouwen op een visuele manier voorgesteld.Historie

Op de plaats waar vandaag het belangrijkste bouwwerk van Elias Holl boven de daken van de stad uitsteekt, stond ook het oude gotische stadhuis dat in zijn tijd, tijdens de middeleeuwen, zonder twijfel één van de meest indrukwekkende gebouwen van Augsburg was. In de loop der tijd werd het meermaals verbouwd, hoewel het uiteindelijk op geen enkele manier meer overeenkwam met de vereisten van eind 16de eeuw. De resultaten  van een planning voor een ingrijpende verbouwing waren onbevredigend. Daarom besloot de stadsraad op 15 januari 1615 om een nieuw stadhuis te bouwen.
Na de plechtige eerstesteenlegging op 25 augustus 1615 begon het nieuwe gebouw zeer snel  uit de grond te schieten, nadat het oude oorspronkelijke gebouw  werd afgebroken en de bouwput werd uitgegraven.  De leiding van dit buitengewoon  omvangrijk bouwproject stelde op organisatorisch vlak een meesterlijke prestatie voor: dat geldt niet enkel voor de langdurige bezorging van de enorme hoeveelheid bouwmateriaal dat meerdere keren over grote afstand moest worden aangeleverd, maar ook voor de inzet van een groot aantal vaklui, ambachtslieden en kunstenaars, die vaak met niet minder dan 200 man tegelijk aan het gebouw werkten. In het jaar 1643 waren de werkzaamheden beëindigd.In de volgende 300 jaar zijn er aan het stadhuis geen buitengewone veranderingen gebeurd, totdat er tijdens de nacht van 25 op 26 februari 1944 het stadhuis en de gehele historische binnenstad van Augsburg zwaar getroffen werd  door een geallieerde luchtaanval . Nog tijdens de de oorlog werden de eerste veiligheidsmaatregelen genomen om de overgebleven gebouwen- ruines te  bewaren. Op die manier werd het stadhuis tegen de weersinvloeden beschermd, en op 16 mei 1947 kon voor de tweede keer in zijn geschiedenis ‘pannenbier’ worden gevierd. In 1955 kon de renovatie van de gevels van het stadhuis uiteindelijk worden afgerond. De vlotte bouwwerkzaamheden binnen het stadhuis in de daaropvolgende jaren werden op 18 april 1962 plechtig afgerond met de inwijding van het gerenoveerde stadhuis. Twintig jaar later stond bij de algemene renovatie van het stadhuis van 1980 tot 1984 de restauratie van de Gouden Zaal, die getrouw is aan het origineel, e, één van de vorstenkamers centraal. 

De eerste fase van de renovatie- en reconstructiewerkzaamheden werd op tijd afgerond voor het 2000-jarig stadsjubileum in het jaar 1985. Het ging om het plafond van de zaal, de portalen en de marmeren vloer. De 2de fase van de reconstructie duurde van 1986 tot 1996 en omvatte de artistieke en bijzondere moeilijke restauratie van de muurschilderingen, de afwerking van het plafond van de zaal met de houtsnijwerken alsook de vergulde, grote beeldhouwwerken op de hoofdportalen en de tegelkachel in de noordwestelijke vorstenkamer. De kosten van beide renovatie- en reconstructiefasen bedroegen ongeveer 9 miljoen Euro, die werden betaald door de staat, alsook door verenigingen, firma's en de burgerij die aanzienlijke donaties ter beschikking stelden. Pas in de jaren 2006/2007 vond de reconstructie van de zuidwestelijke vorstenkamer plaats.


Plafondschildering

Het centrale deel , een groot ovaal schilderij dat Sapientia (wijsheid) belichaamt is voorgesteld door een vrouwenfiguur in een rijkelijk gewaad met kroon en scepter. Ze troont op een triomfwagen  die door wijzen en rechtsgeleerden wordt getrokken.
Volgens de spreuk op de band PER ME REGES REGNANT ( door mij heersen de heersers) wordt wijsheid tot de belangrijkste deugd van heersende personen verhoven. Aan beide kanten van het ongeveer 24m meter grote schilderij zijn in het midden panoramaschilderijen te zien, die opnieuw door vier ovale schilderijen worden omringd. De panoramaschilderijen  symboliseren de taken van regenten, de deugden van een burger in een welvarende gemeenschap.Op het westelijke panoramaschilderij worden de vruchtbare effecten van bouwkundig werk voorgesteld, naast ARCHITECTURA is de bouwheer van het stadhuis, Elias Holl, met bouwplan en passer herkenbaar, met de spreukband boven hem CIVITATES CONDUNTUR (Steden worden gesticht).
De vrouwenfiguren op de omringende ovale schilderijen symboliseren het streven naar kennis IUVENTUS SAPIT (De jeugd heeft plezier in het opdoen van kennis) de ijver en de vruchtbaarheid CIVES PROPAGANTUR  ( de burgers groeien en vermenigvuldigen zich), de werkzaamheid NEMO OTIOSUS (Niemand is onnodig) en de vroomheid CAELUM APERITUR (De hemel opent zich).
Het oostelijke panoramaschilderij symboliseert met het leidmotief: HOSTES ARCENTUR (Vijanden worden geweerd) de militaire paraatheid, die op een visuele manier wordt voorgesteld in de persoon van MINERVA BELLONA.
De vrouwenfiguren op de bijhorende ovale schilderijen verwijzen naar de geneeskunde, de eerlijkheid, de rechtvaardigheid en de welvaart.


De Vorstenkamers

Via de vier kleineren portalen in de Gouden Zaal gaat men naar de vier zijkamers van de Gouden Zaal, de zogenaamde vorstenkamers. Twee van deze zijkamers, namelijk de vorstenkamers aan de westelijke kant van het stadhuis werden tot op heden gereconstrueerd. De rijk geprofileerde cassetteplafons zijn gemaakt van noten -en eikenhout, het spaarzaam decoratief snijwerk aan de plafonds en de portalen is eveneens gemaakt van notenhout. De elegante lambrisering uit eiken- en notenhout alsook de parketvloer uit lorkenhout met afgezette lijsten uit gerookt eikenhout worden gekenmerkt door een passende soberheid.
Telkens in een hoek van de vorstenkamers bevindt zich een tegelkachel met een hoogte van meer dan vijf meter en een gewicht van ca. drie ton. Samen bestaan deze kachels uit meer dan 200 unieke onderdelen met een overvloed aan decoratieve details. Door grafitisering  kregen de kachels  het metalen glansbeeld van een gietijzeren kachel.

Portaal naar één van de Vorstenkamers | Gouden Zaal Augsburg

Houtsnijwerk in één van Vorstenkamers

De Schilderijen in de noordwestelijke vorstenkamer
De drie grote schilderijen tonen scènes uit de plechtige inauguratie van Hertog Moritz von Sachsen met de Saksische keurvorstelijke waardigheid door Keizer Karel V op 24 februari 1548 in Augsburg.
Aan de raampijlers bevindt zich een reeks van zes schilderijen met halve figuren waarop allegorieën en deugden zijn afgebeeld. VOLUNTAS (wilskracht ), RATIO (De Rede), RELIGIO (Vroomheid) , POTENTIA (macht), AUTORITAS (Aanzien) en FELICITAS (geluk)

De schilderijen in de zuidwestelijke vorstenkamer
De drie grote schilderijen tonen de drie regeringsvormen, monarchie, aristocratie en democratie. De zes schilderijen met halve figuren aan de raampijlers tonen Romeinse veldheren.http://www.patrickdamiaens.be


FB PAGINA
Geen opmerkingen:

Een reactie posten