WELKOM OP MIJN BLOG

Deze blog heeft als doel houtsnijwerk en ornamentiek in de kijker te plaatsen. Een bezoek aan een museum of een kasteel zijn onderwerpen die aan bod komen. Maar deze blog laat jullie ook kennis maken met mijn eigen vakmanschap. Veel leesplezier.

donderdag 1 februari 2018

De LICTORENBUNDEL als ornament | Symboliek in de ornamentiek | FASCES in hout, steen en ijzer uitgevoerd

Lictorenbundel | Fasces | Château de Compiegne

Al sinds mijn opleiding ornamentsnijden kom ik in het straatbeeld, museum of op meubilair een symbool tegen, waar ik eerst niet al te veel aandacht aan schonk. Sinds Marc van de Cruys, redacteur van het magazine  Heraldicum Disputationes* er een artikel aan wijdde, heb ik mij alsnog in dit symbool verdiept. Wat ik over het symbool ontdekte  bleek dermate interessant dat  ik het in dit blog onder de aandacht wil brengen.

* Heraldicum Disputationes is een Belgisch magazine gespecialiseerd in het thema heraldiek. Het blad verschijnt 4x per jaar en een Jaarabonnement kost slechts 20 Euro.

Het symbool fasces (Lictorenbundel)

Het symbool waar het om gaat is de ”Fasces” of “Lictorenbundel”.
De fasces (Latijn, enkelvoud “fascis”, meervoud “fasces”) is een roedenbundel, een bundel van stokken die een bijl insluiten en dat wordt samengebonden met een riem. Als je niet weet wat de juiste betekenis van dit symbool is, dat ziet het eruit als elk ander decoratief ornament. Het tegendeel is waar, het symbool heeft een unieke betekenis.
De roeden, gewoonlijk berken maar soms iepen stokken, waren een symbool voor de “macht om te straffen”. Het bijl symboliseerde de “macht over leven en dood” en de roodleren riemen de “macht om te arresteren”.  De fasces vormen dus een symbool van het gezag van de hogere magistraten en dateert uit de tijd van de oude Romeinen.
Wanneer onze Romeinse gezagsdragers een officiële rondgang maakten, werden zij vooraf gegaan door de faces als tekens van gezag die door ambtenaren (de Lictores) werden meegedragen. Vandaar dat de fasces ook wel lictorenbundel wordt genoemd.

Het aantal meegevoerde fasces voor een magistraat kwam overeen met zijn positie. Zo werd een Romeins consul bij plechtigheden geëscorteerd door 12 lictoren en een praetor (soort rechter) door slechts 6 stuks.


Lictoren dienden niet alleen als entourage, maar zij waren ook belast met het uitvoeren van gezagsbesluiten zoals het zich toegang verschaffen tot gebouwen of het openen van deuren en het arresteren en straffen van mensen.
Lictoren moesten vrije burgers zijn, sterk gebouwd en zij droegen een toga. Het woord lictor kan zijn afgeleid van ligare, wat de betekenis heeft van: binden
In de oorspronkelijke betekenis van de fasces diende de bundel takken om mensen mee te slaan  en de bijl om hen zo nodig te onthoofden. Maar na de 5e eeuw was deze betekenis al een dode letter geworden, want het besluit tot executie kon toen al niet meer door een enkele magistraat worden genomen. De symbolische betekenis van gezag gaat tot onze tijd.

LICTORENBUNDEL | Fasces

In de iconografie zijn de fasces een attribuut van de gepersonifieerde rechtvaardigheid. Daarom is dit symbool aangebracht in de Amerikaanse senaat aan weerszijden van de zetel van de voorzitter. Ook zijn de fasces het symbool van eendracht, bijvoorbeeld in het huwelijk. Dan wordt het gedragen door Amor.

De Romeinen ontleenden het symbool aan de Etrusken waar het een koninklijk symbool was en meer dan waarschijnlijk stond voor 'macht en eenheid'. Eén enkele tak is gemakkelijk te breken, terwijl een bundel vrijwel onmogelijk is doormidden te breken is.
Toen in 1792 de Eerste Franse Republiek werd uitgeroepen, greep men terug op de Romeinse Republiek en daarbij werden onder meer de fasces gebruikt als symbool voor de republiek.

Later

Tijdens de Eerste Wereldoorlog ontstond in het Koninkrijk Italië het fascisme, dat de roedenbundel begon te gebruiken als symbool van nationale eenheid. Mussolini richtte in 1921 de Partito Nazionale Fascista op met de fasces in het partijlogo. Sinds die tijd noemt men rechts-dictatoriale regiems, gebaseerd op discriminatie, fascistisch. Het symbool zal zich (net als de swastica) wel nooit meer van deze negatieve lading kunnen ontdoen.


Ingang Château de Compiègne (FR)

Smeedijzeren bovenlicht in de straten van Parijs.


Links boven op de foto, de lictorenbundel
Musée Carnavalet, Parijs

Symboliek in de ornamentiek | Musée Des Arts Décoratifs, Paris 
Detail vergulde lijst |  Musée Des Arts Décoratifs, Paris
Château de Chantilly (FR) | Supraport, paardenstallen
Rechts, de lictorenbundel


Detail buffetkast | Musée des Arts Décoratifs, Parijs

Parijs, Musée de la Légion d'honneur et des ordres de chevalerie

Supraporte met ornamenten uitgevoerd in plaaster | 
Ansbach (D) Residenz

Koninklijk Paleis Brussel | Plafondschildring  trofee met attributen oorlog

Detail, Lictorenbundel

http://www.patrickdamiaens.be

Onze FB Pagina link

dinsdag 2 januari 2018

SINT-NIKLAASKERK in EUPEN | Kerkinterieur uit de 18de eeuw | Biechtstoelen in Luikse-stijl

SINT-NIKLAASKERK in EUPEN
SINT-NIKLAASKERK in EUPEN
_______________________

Eupen
Eupen is een stad en faciliteitengemeente in Oost-België, in het oosten van de provincie Luik (arrondissement Verviers), nabij de Duitse grens. De stad telt ruim 19.000 inwoners. Het is een Duitstalige stad en is de hoofdstad van de Duitstalige Gemeenschap.

Eupen bestaat uit een boven- en een benedenstad. In de bovenstad staat in het historische pittoreske centrum de monumentale Sint-Niklaaskerk.

De Sint-Niklaaskerk van Eupen, rijk aan kunstwerken, is eveneens van belang om haar zeer bijzondere architectuur.
De Sint-Niklaaskapel van "Oipen" werd reeds in 1213 vermeld, maar die werd in de 14e en 15e eeuw door een gotische kerk vervangen. 
De huidige kerk werd tussen 1720 en 1726 gebouwd naar het plan van architect L. Mefferdatis uit Aken en ingewijd in 1729. Van de vorige kerk is slechts de toren overgebleven die het rechtergedeelte van de voorgevel van het nieuwe gebouw werd. In de 19e eeuw wilde men die nogal eenvoudige voorgevel een monumentaer uitzicht geven. Dit werk werd in 1897-1898 uitgevoerd door de architect L. von Fisenne uit Gelsenkirchen.

Het pittoreske plein voor de Sint-Niklaaskerk in Eupen 

Sint-Niklaaskerk in Eupen - hoofdingang
Architectuur

Sindsdien bezit de kerk twee symetrische torens die het middengedeelte flankeren en beheersen, alles in barokstijl. De verbouwde toren van de oude kerk is die van de kerk uit 1724 en de nieuwe gevel is aan die deur aangepast.
De Sint-Niklaaskerk is van het type "Hallenkirche", dwz met drie beuken van nagenoeg gelijke hoogte en zonder transept of kooromgang.
Dit type ondervangt de druk van de gewelven zodat er geen steunbogen meer nodig zijn.
De kerk is gebouwd in onbewerkte steen die deels van de oude kerk afkomstig is. De grote rondboogvensters hebben een omlijsting van hardsteen. Het zevenhoekig koor wordt bekroond door een hoog pinakel. Het dak is met leien bedekt.
Binnenin zijn de gewelfde zolderingen van de drie beuken op sobere wijze met stuck versierd. De zuilen van de traveeën zijn rond en in gepolijste steen.

Meubilair
De binnenversiering van de kerk is in barokstijl. Het oude meubilair is vooral in de 18e-eeuwse Luikse stijl.
De Sint-Niklaaskerk bezit talrijke en bijzonder belangrijke kunstwerken. De merkwaardigste stukken zijn het hoofdaltaar ( 1740-1744), indrukwekkend en van volmaakte verhoudingen, met de beelden van Sint-Niklaas en Sint-Lambertus en zijn weelderige omlijsting. Ook de twee zijaltaren (1770) zijn merkwaardig. In twee rijk versierde nissen staan mooie beelden van O.L. Vrouw en van Sint-Jozef uit de 19e-eeuw.
Vermelden we nog de preekstoel (1730), vier biechtstoelen (1758), muurbeschotten, twee grote kandelaars, het orgel (1760-1762), de banken in de middenbeuk, enz.. De beelden van de apostelen en evangilisten tegen de zuilen (1640) zijn gekocht in Keulen. Zij stammen uit de Minderbroederkerk van deze stad.
Biechtstoelen in Luikse-stijl


Detail van één van de biechtstoelen
Luikse régence periode
Biechtstoelen in Luikse-stijl 

Preekstoel | SINT-NIKLAASKERK in EUPEN
http://www.patrickdamiaens.be

Onze FB Pagina

dinsdag 12 december 2017

Herenhuis Magazine | Nederlands magazine publiceert mijn blogitems | Familiewapen CARDONE in hout uitgevoerd


Herenhuis Magazine | Nederlands magazine publiceert mijn blogitems |
 Familiewapen CARDONE in hout uitgevoerd

Herenhuis Magazine


Publicatie van een aantal blogitems in Magazine HERENHUIS

Een bijzondere eer, het gerenommeerde Nederlandse woonmagazine 'Herenhuis' publiceert sinds medio  2015 en dit in iedere editie (6 per jaar) één  van mijn 'Ornamentsnijder blog' onderwerpen. De eerste bijdrage in 'Herenhuis'  verscheen in het mei / juni nummer. (23 april 2015)


Het topic was: 'Het heraldisch familiewapen Gravestein aanbrengen op een houten paneel'  dit blogitem had de voorkeur gekregen van de redactie van Herenhuis en mocht als eerst verschijnen in de nieuwe column, 'Uit het juiste hout'.

De januari editie van 2018 zal als thema hebben 'Een bijzonder familieverhaal', het familiewapen Cardone.


Herenhuis Magazine


Familiewapen CARDONE in hout uitgevoerd

Ik kan het bijzonder appreciëren dat een aantal van mijn blogitems een positieve impact hebben gehad en dat de redactie van 'Herenhuis' Magazine ze een tweede leven hebben gegeven en op deze unieke wijze vakmanschap, kunde, historie en geschiedenis terug in het daglicht te plaatsen.

Deze 'redactionele' appreciatie geeft mij een gevoel dat ik de juiste weg heb ingeslagen en dat ik  in de toekomst verder zal werken aan de professionele publicatie van interessante blogitems.


Familiewapen CARDONE in hout uitgevoerd | Herenhuis Magazine

Ik weet ook reeds met zekerheid welk de volgende blogitems-thema's zullen zijn in de volgende Herenhuis edities van 2018, het is zeker de moeite een abonnement  te nemen,  ik laat u graag verrassen.


http://www.patrickdamiaens.be

FB Pagina Patrick Damiaens